ثبت نام آزمون
  ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم اینترنتی توسط داوطلب ، اطلاعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد .

شرایط اختصاصی استخدام:

1- مرد بودن

2- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جداول نیازهای استخدامی

3- دوره آزمایشی به مدت ۸ ماه شامل آموزش حین کار با حقوق اداره کار می باشد.

4- داشتن شرایط سنی به شرح زیر:

- حداکثر ۳0 سال برای مقطع کارشناسی ( متولدین بعد از تاریخ 0۱ / 0۵ / ۱۳۶۶ )

- حداکثر - ۳۲ سال برای مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر ( متولدین بعد از تاریخ 0۱ / 0۵ / ۱۳۶۴ )

*- پس از تایید نهایی اطلاعات اولیه و مشخصات خود کد رهگیری خود را یادداشت نموده و به صفحه بارگزاری مدارک منتقل شده و مدارک خود را که شامل کارت ملی، شناسنامه، کارت نظام وظیفه، مدرک تحصیلی و فیش واریزی می باشد را آپلود نمایید.

**- پس از آپلود کامل مدارک پیامی مبنی بر تکمیل ثبت نام همراه با کدرهگیری توسط سامانه نشان داده خواهد شد.